شاه ماهی,

تاریخچه کارخانه

پانزده سال تلاش در عرصه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا ی رنگین کمان ما را واداشت تا نسبت به نوع عرضه آن به بازار بررسی تحقیقات را انجام دهیم ، که نتیجه آن تصمیم به ایجاد ک...

مشاهده بیشتر

شاه ماهی,

پیام مدیرعامل

مورد کمال و خرسندی است که این پل ارتباطی امکان تعامل با شما مشتریان و مخاطبان ارجمندی که کارخانه شاه ماهی را شایسته خدمت به خود دانسته اید فراهم آورده است. خدمتگذا...

مشاهده بیشتر

اخبار و مقالات,

راهنـمایی خریـد ماهـی

با توجـه به پیشـرفت کشـور در صنایع بستـه  بنـدی خریـد هر گـونه محصـول خـوراکی به خصـوص گوشـت اولـویت با تولیـدات بستـه بنـدی شـده می باشـد که قاعـدتا طی یک فرآیـند...

مشاهده بیشتر