شاه ماهی,

تاریخچه کارخانه

پانزده سال تلاش در عرصه تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا ی رنگین کمان ما را واداشت تا نسبت به نوع عرضه آن به بازار بررسی تحقیقات را انجام دهیم ، که نتیجه آن تصمیم به ایجاد ک...

مشاهده بیشتر

شاه ماهی,

پیام مدیرعامل

مورد کمال و خرسندی است که این پل ارتباطی امکان تعامل با شما مشتریان و مخاطبان ارجمندی که کارخانه شاه ماهی را شایسته خدمت به خود دانسته اید فراهم آورده است. خدمتگذا...

مشاهده بیشتر